Poslovni NLP praktik - 130 ur

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Kadroom d.o.o., Kranjska cesta 14, 4202 Naklo
  • Trajanje od 25.01.2020 do 21.06.2020
  • Cena: 1.250 eur + 22% ddv - 1525,00€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 20 %) - 1.000,00 € + 22 % DDV - 1220,00€

Poslovni NLP praktik - 130 ur


NLP Praktik je 130-urni intenzivni in dinamični trening s področja komunikacijskih veščin za razvoj in povečevanje poslovne in osebne učinkovitosti posameznikov. Cilj treninga je prenos znanj, veščin in tehnik, na način, da jih udeleženci čim prej osvojijo in začnejo uporabljati v svojem vsakdanjiku.

SC OZS

 
Srečanja bodo potekala ob sobotah in nedeljah med 8.00 in 16.00.
Skupni obseg izobraževanja je 130 ur.

Termini:

25. in 26. januar 2020
15. in 16. februar 2020
07. in 08. marec 2020
28. in 29. marec 2020
18. in 19. april 2020
09. in 10. maj 2020
30. in 31. maj 2020
20. in 21. junij 2010Na Poslovnem NLP Praktiku se učite:

- pridobiti komunikacijske spretnosti (vzpostavljanje dobrega stika in vodenje cilje komunikacije, preseganje neželene komunikacije, podajanje povratnih informacij, predlogov, kritik na pravilen način, učinkovito in prepričljivo komunicirati ter znati predstaviti svoje ideje/zamisli/mnenja, drugim);
- postavljati cilje na način, da jih uspešnejše dosegamo;
- kako lahko upravljamo z našimi čustvenimi stanji, tako da smo lahko, na primer, samozavestni, odločni, sproščeni v odločilnih trenutkih;
- kako motivirati sebe in druge;
- sposobnost razreševati notranje in zunanje konflikte;
- veščine javnega nastopanja in predstavljanja.

Na treningu se udeleženci učite:

- Razumeti kako smo ljudje zgrajeni in zakaj se vedemo tako kot se vedemo,
- razumeti in izvajati vloge vodje in razmejiti vlogo vodje v organizacijskem okolju ter osebe v socialnem okolju,
- spremeniti vedenja, ki ne delujejo, okrepiti vedenja, ki so v redu in zgraditi vedenja, ki si jih želimo vesti,
- upravljati s svojimi čustvenimi stanji, tako da smo lahko, na primer, samozavestni, odločni, sproščeni, mirni, asertivni, v odločilnih trenutkih,
- motivirati sebe in druge,
- pridobiti komunikacijske spretnosti:
* vzpostavljanje dobrega stika in vodenje ciljne komunikacije,
* preseganje neželene komunikacije in reševanje konfliktov,
* podajanje povratnih informacij, predlogov in kritik na sogovorniku primeren način,
* učinkovito in prepričljivo komunicirati in
* znati predstaviti naloge/ideje/zamisli/mnenja, drugim.
- razumeti cilje in jih podajati na način, da jih uspešneje dosegamo,
- dajati in sprejemati specifične naloge in vsebine,
- prepoznati pasivna vedenja pri sebi in drugih in jih učinkovito odpravljati.

Glavni namen programa je, da se z razvojem dvigne kapaciteta udeležencev v smeri ustvarjanja in doseganja pričakovanih rezultatov v njihovih vlogah.

PROGRAM:

→ NLP, temeljna načela, predpostavke, vrednote
Odgovorili vam bomo na vprašanje, kako s pomočjo NLP predpostavk, načel in vrednot vzpostavite boljšo komunikacijo, boljše odnose, učinkoviteje upravljate sami s seboj, …in spoznali boste, da ta znanja lahko uporabljate na vseh področjih vašega življenja.

→ NLP komunikacijski model
V komunikaciji se srečujejo različni pogledi, pravimo da se srečajo različni svetovi. Spoznali boste orodja, ki vam bodo pomagala pri vodenju bolj ciljno usmerjene komunikacije in lažje razumeli različne poglede in doživljanja istih izkušenj.

→ Feedback – model za podajanje povratnih sporočil
Ste na delovnem mestu ali v privatnem življenju pogosto v situaciji, ko morate podati kritiko, predlog za izboljšavo ali bi želeli le izraziti nestrinjanje, vendar ste v dilemi, kako to storiti, saj se želite izogniti zameram, neželenim odzivom ali prepiru? NLP tehnika povratnih sporočil vas opremi z možnostmi, da v svojo komunikacijo vnesete načine, ki vam bodo omogočale ustvarjanje varnega
okolja, in dosegali, da se vaši predlogi upoštevajo.
Vadba: Strategija za oblikovanje povratnega sporočila.

→ VAKOG – sistem čutnih zaznav
Ljudje na različne načine sprejemamo in predelujemo informacije. Vse informacije prejemamo preko enega od naših 5 čutov (VAKOG). Znanje o tem, kako mi sami in kako ostali sprejemajo in predelujejo informacije, katere procesne besede uporabljamo in prepoznavanje očesnih gibov, pripomorejo k temu, kako lahko čim bolj ciljno in učinkovito komuniciramo, z namenom, da sogovornik sprejme in razume naše sporočilo.
- Test: Sistemi zaznavanja.
- Vadba: prepoznavanje zaznavnih kanalov in procesnih besed; očesni stik.

→ Dobro oblikovanje ciljev in izidov
Dobro oblikovan cilj vam omogoča bistveno večjo verjetnost, da ga boste dosegli. S pomočjo SMART modela oblikovanja ciljev boste na treningu oblikovali ali preoblikovali svoj lasten cilj, o katerem razmišljate že sedaj ali je že v procesu uresničitve.
- Vadba in oblikovanje konkretnih ciljev po SMART modelu.

→ Strateški model komuniciranja
Na treningu boste preko vadbe pridobili znanje o tem, kako vzpostaviti dober stik, kako aktivno poslušati sogovornika in ga voditi v procesu ciljne komunikacije. Komunikacija je aktiven proces, v katerem vam bodo znanja pomagala prepoznati ali ste v stanju dobre komunikacije in kako to doseči.
- Vadba na praktičnih primerih: dober stik, kalibriranje, aktivno poslušanje, vodenje ciljne komunikacije, backtracking vsebine, povzemanje vsebine, po modelu PRLL.

→ Podmodalnosti
S prepoznavanjem podmodalnosti in njihovim upravljanjem lahko vplivate na to, kako doživljate svet okoli vas, ali gre za osebo, dogodek, izkušnjo, prostor, spomin,…. Na primer: doživljanje negativnih izkušenj lahko nevtralizirate, doživljanje pozitivnih izkušenj pa lahko še dodatno okrepite.
- Vadba: prepoznavanje in upravljanje s podmodalnosti.

→ Notranji viri – dostopanje in aktivacija virov
Vsak odrasel posameznik ima v sebi vse potrebne vire (ideje, znanje, čustva, energijo, informacije,
čas,…). Naučiti se moramo, kako do teh virov dostopati, jih organizirati in kako jih uporabiti na
način, da bodo služili svojemu namenu (doseganju cilja). Na treningu boste spoznali in se naučili
nekaj mentalnih okvirjev, s katerimi v komunikaciji ustvarjate proces, ki podpira vaše cilje in namere.
- Vadba: uporaba različnih mentalnih okvirjev v komunikaciji.

→ Zaznavni položaji
V NLP-ju poznamo tri zaznavne položaje (prva, druga in tretja oseba), skozi katere opazujemo svet. Za boljše razumevanje neke izkušnje je bolje, da nanjo „gledamo” iz različnih zornih kotov. S pomočjo treh zaznavnih položajev dosežemo uravnotežen pristop do določenih izkušenj, situacij in nove razlage ter odločitve.
- Vadba: uporaba zaznavnih položajev.

→ Diltsova piramida
Diltsova piramida je zelo uporaben model v NLP-ju, ki prikazuje različne ravni naše osebnosti (identiteta, vrednote, prepričanja, strategije, vedenja in okolje), njihovo medsebojno odvisnost in vplivanje. Ko iščemo rešitev na določen problem, najprej raziščemo, kje se ta problem nahaja, kje je njegov izvor. Na tak način lahko hitreje in učinkoviteje presegamo neželena stanja v našem življenju.
- Vadba: uporaba Diltsove piramide pri preseganju neželenih stanj, uporaba pri preverjanju ciljev.

→ Tehnika sidranje - priklic virov
Tehnika sidranja je ena zelo znanih in predvsem uporabnih NLP tehnik, s pomočjo katere lahko kadarkoli dostopamo do želenih stanj, tistih stanj, ki nas najbolje podprejo v določeni situaciji. Stanja, ki jih lahko prikličemo so, na primer: odločnost, sproščenost, samozavest, ustvarjalnost,…
- Vadba: iskanje osebnega sidra; tehnike: Sidranje, Kopičenje Sider, Krogi odločnosti, Rušenje sider.

→ Členjenje: organizacija in razvrščanje informacij
V vsakdanji komunikaciji, v podjetju, v prodaji je struktura našega komuniciranja zelo pomembna za sprejemanje in razumevanje vsebine.
- Vadba: predstavitev vsebine s pomočjo členjenja informacij.

→ Delovanje možganov – zavedni in nezavedni um
Komunikacija vedno poteka na zavedni in nezavedni ravni. Ko komuniciramo, smo zavestno pozorni samo na en manjši del prenesenih informacij in način, s katerim to vsebino podajamo.

→ Tehnika Ustvarjalec novega vedenja
To je zelo učinkovita NLP tehnika, ki jo uporabimo, ko želimo spremeniti ali izboljšati že obstoječa vedenja ali pa razvijati nova.
- Vadba tehnike.

→ Tehnika pogajalski model
Uporabimo, ko želimo uskladiti več delov naše osebnosti, ki so v konfliktu, na primer, naša družinski del osebnosti in naš v karierno usmerjen del osebnosti, ali pa športni del in bolj »len« del,….
- Vadba tehnike.

→ Stanje Flow – model optimalnega doživljanja
Model optimalnega doživljanja nam prikazuje, kdaj smo v stanju flow – ko so naše sposobnosti in dani izzivi v ravnovesju in delamo v stanju največje učinkovitosti.

→ Tehnika spreminjanje osebne zgodovine
Tehniko uporabljamo za spreminjanje omejujočih in neželenih izkušenj iz preteklosti, ki vplivajo na naša prepričanja, vedenja, čustvovanja, …v določeni situaciji.
- Vadba tehnike.

→ Tehnika Swish – tehnika spreminjanja vedenja
Tehniko swish uporabimo, ko želimo nadomestiti neželeno obstoječe vedenje, navado, s primernejšim, želenim vedenjem. Uporabimo jo tudi v primeru, ko želimo v specifični situaciji vesti drugače ali pa se odzivati drugače.
- Vadba tehnike.

→ Prepričanja, omejujoča prepričanja, spreminjanje prepričanj
Za delo v NLP so prepričanja zelo pomembna. So eden izmed osnovnih nivojev sprememb in učenj.

→ Tehnika Satir
Tehnika poimenovana po družinski terapevtki Virginiji Satir se uporablja pri odpravljanju omejujočih prepričanj, kot so: »tega ne zmorem«, »nikoli mi ne uspe«, »tega se ne bom nikoli naučil«, »vsi me sovražijo«, »vedno zamujam«, itd. in pri ustvarjanju novega spodbujajočega prepričanja.
- Vadba tehnike.

→ Tehnika preokvirjanje prepričanj v šestih korakih
Kadar želimo prenehati neko početje, odzivanje, vedenje, … pa nam to z zavestnim vplivanjem ne uspe ali nas nekaj pri tem blokira, uporabimo tehniko preokvirnajna v šetih korakih.
- Vadba tehnike.

→ Meta model jezika
Za vsako dobro komunikacijo je bistvena sposobnost natančne rabe jezika. Meta model jezika je zasnovan za natančno pridobivanje informacij, ki so se izgubile v procesu govorne in pisne komunikacije.
- Vadba tehnike.

→ Trans jezik – Miltonov model jezika
Miltonov model jezika kot orodje se uporablja kot “kršitev” meta modela jezika. Trans učinek jezika je uporabljen v terapiji, oglaševanju, zdravstvu, prodaji, poučevanju, podjetništvu, politiki in povsod drugod, kjer je prisotna medsebojna komunikacija.
- Vadba tehnike.

→ Javno nastopanje
Modele in tehnike, ki jih obravnavamo na treningu Poslovni NLP Praktik udeleženci lahko delno ali v celoti uporabijo tudi pri javnem nastopanju. Dodatno, bomo del časa namenili tudi za gradnjo kompetenc javnega nastopanja. Vsebinsko bomo obdelali naslednje vsebine:
- Priprava strukture za javni nastop.
- Uporaba tehničnih sredstev.
- Model 4mat za učinkovito podajanje in učenje vsebin.
- Notranja stanja nastopajočega in prehajanje med stanji.
- Gibanje v prostoru in uporaba glasu.
- Hitri načini vzpostavitve Oknessa.
- Delo s problematičnimi udeleženci.
- 2x Vadba javnega nastopa s feedbacki udeležencev in trenerja.

Praktična uporabnost
Program poteka v obliki treninga. Velik del časa posvečamo vadbi poučevanih veščin in pridobivanju
osebnih izkušenj. Tak način bistveno poveča možnost, da se pridobljeno znanje in veščine lažje in hitro
vnesejo v prakso.

Denis Hilčer, trener
Trening bo vodil Denis Hilčer, Kadroom d.o.o.Poslovni trener in coach, Mednarodno certificiran NLP Trener in Coach, Mednarodno certificiran LMI Business Coach, Organizacijska transakcijska analiza. Denis Hilčer izvaja treninge in coachinge na področjih organizacijskega razvoja in osebne rasti. Dela z organizacijami in posamezniki, ki so motivirani za to, da dosežejo rezultat, ki s(m)o si ga zastavili kot cilj. Posledica rezultatov so nova, boljša doživljanja sebe, drugih in sveta okrog nas.

Trajanje:
130 šolskih ur

Kotizacija vključuje:
V ceno kotizacije so poleg opisanih profesionalnih storitev zajeti tudi stroški gradiv, slikovnega gradiva, prezentacij, vadbenih nalog in mednarodno veljavnega certifikata. V ceno sodijo tudi uporaba prostora, prigrizki in napitki med treningom, udeležencem omogočamo
tudi brezplačno parkiranje, če se trening izvede na lokaciji izvajalca.

Brezplačni parkirni prostori so na voljo ob stavbi. Kadroom d.o.o. lokacija izvajalca

Velikost skupine je omejena na od 10 do 16 udeležencev.

PREDHODNA PRIJAVA NA DOGODEK JE OBVEZNA!

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek ali se prijavite po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.
V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Kontakt: (01) 58 30 553, Jana Golić, Svetovalni in izobraževalni center OZS: jana.golic@ozs.si


Nevrolingvistično programiranje (NLP) vključuje razumevanje in uporabo komunikacije ter
poznavanje načinov, kako ljudje ustvarjajo in spreminjajo svoje realnosti. To je tudi izkustven pristop, ki vodi do izjemnosti delovanja:
- naučiti se postavljati cilje, da povečamo možnost doseganja,
- spremljati kakšne rezultate nam naše delovanje prinaša in
- spreminjati sistem čustvovanj, razmišljanj in vedenj toliko časa, da cilje tudi dosežemo.


Program NLP je nastal na podlagi opazovanj in modeliranj uspešnih posameznikov. Vključuje zbirko znanj, modelov, orodij in tehnik, ki so splošno priznani kot zanesljivi in delujoči. Rezultate odličnosti je v svojem zasebnem in poslovnem življenju doseglo in jih še
vedno dosega mnogo udeležencev NLP treningov.


Dobrodošli na poti doseganja ciljev!

Vljudno vabljeni!