Opravljanje storitev v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem ter novosti zaposlovanja po srbskem sporazumu

  • Vse o dogodku
  • Kraj: OZS, Celovška 69, Ljubljana, učilnica
  • Datum: 27.11.2019
  • Ura: 09:00 - 12:15
  • Cena: 140,00 + 22 % DDV - 170,80€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98 € + 22 % DDV - 119,56€

Opravljanje storitev v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem ter novosti zaposlovanja po srbskem sporazumu


V praksi se na terenu pojavlja veliko napak, zato se je potrebno pred odhodom v tujino seznaniti tudi s morebitnimi spremembami oziroma novitetami v omenjenih državah. Prav tako pa se pripravljajo spremembe zaradi uvedbe nove EU direktive na področju čezmejnega opravljanja storitev, ki jo je potrebno v nacionalno zakonodajo prenesti do konca junija 2020.


svetovanje in izobraževanje


Zakonska določila držav pri napotitvah delavcev se vsak dan bolj zaostruje, a vlada na terenu še vedno precejšnje zanimanje naših podjetij in samostojnih podjetnikov za delo v Avstriji, Italiji, Hrvaškem in v Srbiji. Povpraševanje po storitvah naših podjetij v teh državah se iz leta v leto povečujejo.

Kaj je predhodno narediti, da bi lahko podjetja zakonito opravljala storitve? Ali je prišlo v teh državah do kakršnih koli sprememb? Na kaj je potrebno biti pozoren pred odhodom? Kako je z napotitvijo delavcev iz tretjih držav? Pred odhodom v tujino se zastavlja podjetjem in samostojnim podjetnikom veliko vprašanj na katere iščejo odgovore ter informacije o spremembah v zgoraj omenjenih državah.

 
  Vsebina seminarja:

A:
-        Prijava dejavnosti v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem in v Srbiji
-        Novosti pri zaposlovanju srbskih državljanov v Sloveniji
-        Kako je v primeru ko opravljamo neregulirano dejavnost v tujini (AT, Italiji, Hrvaška);
-        Potrebna dokumentacija za podjetje;
-        Potrebna dokumentacija za samostojne podjetnike;
-        Potrebna dokumentacija za napotitev (slovenski državljan, tretji državljan v EU);
-        Plačevanje prispevkov v gradbene sklade;
-        Plačilo napotenega delavca;
-        Davčna registracija;
-        Najpogostejše napake pri poslovanju z omenjenimi državami
-        Globe, nadzor in praktični primeri iz prakse z inšpekcijskimi službami
-        Posebnost novosti, ki prihajajo na področju čezmejnega opravljanja storitev;
-        Vprašanja in odgovori

B: Odgovori na vprašanja ter diskusija

 

Komu je namenjen seminar:
Seminar je namenjen majhnim, srednjim in velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom posameznikom ter vsem, ki jih ta tematika zanima.

Trajanje:
4 učne ure + 15 minutni odmor

Predavateljica:
Zdenka Bedekovič - OZS
Zdenka Bedekovič, zaposlena v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, na mestu svetovalke – specialistke s področja plač, knjigovodstva in poslovanja v tujini, ki dnevno svetuje večjemu številu strank. Je avtorica številnih člankov revije Obrtnik podjetnik in redna predavateljica. Zdenka Bedekovič je bila predstavnica OZS v delovni skupini za nov Zakon o čezmejnem opravljanju storitev.

DRUGE INFORMACIJE:

Obvezna spletna prijava!

Kotizacija
:  Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si.


Odjava: Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Odpoved dogodka: V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Kontakt: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!