VAM INŠPEKCIJA TRKA NA VRATA? Brezplačna izobraževalna delavnica o pravicah potrošnikov za mikro, mala in srednje velika podjetja

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, velika predavalnica
  • Datum: 26.11.2019
  • Ura: 09:00 - 12:30

VAM INŠPEKCIJA TRKA NA VRATA? Brezplačna izobraževalna delavnica o pravicah potrošnikov za mikro, mala in srednje velika podjetja


Cilj delavnice je povečati poznavanje potrošniške zakonodaje med malimi in srednje velikimi podjetji.

SC OZS
 
Vam inšpekcija trka na vrata
Cilj delavnice je povečati poznavanje potrošniške zakonodaje med malimi in srednje velikimi podjetji.
Več na spletni strani www.consumerlawready.eu.

PROGRAM:

1. del: Predpogodbene obveznosti informiranja
Vas zanima kaj je evropsko potrošniško pravo in ali je vsakdo, ki kupuje od vas potrošnik? Kaj je pravzaprav potrošniško razmerje? Izvedeli boste, katere so predpogodbene dolžnosti informiranja in koliko vas opustitev le teh lahko stane. Seznanili se boste, kako pravilno predstaviti predpogodbene in pogodbene informacije.

2. del: Pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo (spletna prodaja) in zunaj poslovnih prostorov (sejmi, prodaja na domu, ipd.)
Se ukvarjate s spletno prodajo ali morda o tem razmišljate? Za pogodbe, ki se sklepajo na daljavo, veljajo posebna pravila, ki jih morate poznati. Seznanili se boste s posebno pravico potrošnika do odstopa od že sklenjene pogodbe in s posledicami, če potrošnika s to pravico ne seznanite. Izvedeli boste tudi, kakšne pravice in obveznosti imate v i in potrošnik v primeru odstopa od pogodbe.

3. del: Potrošnikove pravice in jamstva
Spoznali boste razlike med stvarno napako, nepravilno opravljeno storitvijo in garancijo. Kakšen je postopek uveljavljanja jamčevalnih in garancijskih zahtevkov potrošnikov? Seznanili se boste z odgovornostjo prodajalca in proizvajalca za napake na blagu.

4. del: Nepoštene poslovne prakse in nepošteni pogodbeni pogoji
Izvedeli boste, kaj so nepoštene poslovne prakse s poudarkom na naslednjih vprašanjih: kaj je nepoštena poslovna praksa, katere poslovne prakse so vedno prepovedane (s predstavitvijo posameznih praktičnih primerov), nadzor oz. sankcije. Seznanili se boste tudi z nepoštenimi pogodbenimi pogoji, kakšna so pravila o poštenosti pogodbenih pogojev, kateri pogodbeni pogoji so vedno nepošteni in kakšne so pravne posledice nepoštenosti pogodbenih pogojev

Predavateljici:

Tea Žnidaršič in Jana Turk iz Zveze potrošnikov Slovenije

Druge informacije:

- dogodek je brezplačen
- spletna prijava je obvezna
- kontakt: Jana Golić, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 01 / 58 30 553, jana.golic@ozs.si
 
 
Vljudno vabljeni!