ZPPDFT-1 v računovodskem servisu

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, velika dvorana
  • Datum: 15.11.2019
  • Ura: 09:00 - 12:15
  • Cena: 140,00 eur + 22 % DDV - 170,80€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

ZPPDFT-1 v računovodskem servisu


Na seminarju se boste seznanili s pomembnimi zahtevami ZPPDFT-1. Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-1. Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona. Poudarek je na razlagi kako zakonske zahteve izvajati v praksi, na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo.


SC OZS
 

ZPPDFT-1
Predstavitev zakona in postopkov izvajanja

Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti,
ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona.

Poudarek je na razlagi kako zakonske zahteve izvajati v praksi,
na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo.
 
PROGRAM:

- predstavitev osnovnih pojmov
- naloge zavezancev in pooblaščenca
- pregled stranke, identifikacija, dejanski lastniki, politično izpostavljene osebe
- analiza tveganja
- omejevalni ukrepi
- sporočanje podatkov Uradu
- vodenje evidenc in tajnost podatkov
- sankcije za kršitve

Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-1.
Podrobnejša opredelitev zavezancev je navedena v 4. členu zakona: ZPPDFT-1 Zakon


Predavatelj: ANDRAŽ TRTNIK
 

Andraž Trtnik

Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja preko 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije. Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno, v okviru svoje dejavnosti. V letih dela na tem področju si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT-1, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanj zaposlenih. Več o Andražu Trtniku najdete na www.ppdft.si.

Trajanje:
4 šolske ure

PREDHODNA PRIJAVA NA DOGODEK JE OBVEZNA!

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek ali se prijavite po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.
V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Kontakt: (01) 58 30 553, Jana Golić, Svetovalni in izobraževalni center OZS: jana.golic@ozs.si

Vljudno vabljeni!