Napotitve delavcev v tujino in v SLO ter davčna obravnava stroškov

  • Vse o dogodku
  • Kraj: OZS, Celovška 69, Ljubljana, učilnica
  • Datum: 27.03.2019
  • Ura: 09:00 - 12:15
  • Cena: 140,00 + 22 % DDV - 170,80€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98 € + 22 % DDV - 119,56€

Napotitve delavcev v tujino in v SLO ter davčna obravnava stroškov


Vsak dan je vse več povpraševanja po delu v tujini tako pri s.p.-jih brez zaposlenih kot v podjetjih, ki zaposlujejo delavce. Namen seminarjev »Napotitve delavcev in davčna obravnava stroškov«, je predvsem ustvariti jasno sliko glede dela podjetij kot zaposlenih in samostojnih podjetnikov po novih spremembah ZČmlS in izstavitvi obrazcev A1. Obenem pa želimo podjetja in samozaposlene osebe opozoriti na ovire s katerimi se lahko srečujejo pri pridobitvi obrazcev A1 in drugih nevšečnosti s katerimi se lahko srečajo pri opravljanju čezmejnega poslovanja.


svetovanje in izobraževanje

Vsebina programa:

•    Izvedeli boste vse o napotitvi delavca na delo v tujino in napotitev tujih delavcev v Slovenijo ter kje pridobiti vse potrebne informacije o napotitvi
•    Izvedeli boste, kaj vse je potrebno upoštevati od začetka napotitve delavca tako v primeru slovenskega državljana kot državljana tretjih držav?
•    Izvedeli boste vse o razlikah med napotitvijo delavca na službeno pot v tujino ali na delo v tujino
•    Predstavljene bodo najpogostejše napake pri čezmejnem opravljanju storitev
•    Pogoji in zahteve za podjetja, ki bodo opravljala čezmejno delo tako za tuje delodajalce kot naša podjetja
•    Pridobivanje obrazca A1 za delavce po novem - 12. člen
•    Pridobivanje obrazcev po 13. členu
•    Samozaposlene osebe in delo v tujini po novem zakonu skupaj s seznanitvijo sprememb istega zakona po predlogu OZS in skupnih predlogov vseh delodajalskih organizacij
•    Evidence, ki se bodo vodile za kršitelje zakona
•    Nadzor na zakonom
•    Kazni in globe, ki so predvidene z novim zakonom
•    Davčna obravnava stroškov napotenih delavcev do 30 dni do 90 dni
•    Davčna obravnava stroškov napotenih delavcev nad 30 dni oziroma 90 dni.
•    Odgovori na vprašanja ter diskusija

Komu je namenjen seminar:

Seminar je namenjen majhnim, srednjim in velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom posameznikom ter vsem, ki jih ta tematika zanima.

Trajanje:
4 učne ure + 15 minutni odmor

Predavateljica:
Zdenka Bedekovič - OZS
Zdenka Bedekovič, zaposlena v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, na mestu svetovalke – specialistke s področja plač, knjigovodstva in poslovanja v tujini, ki dnevno svetuje večjemu številu strank. Je avtorica številnih člankov revije Obrtnik podjetnik in redna predavateljica. Zdenka Bedekovič je bila predstavnica OZS v delovni skupini za nov Zakon o čezmejnem opravljanju storitev.

KOTIZACIJA:  Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Odjava: Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!


Prijava na dogodek