6-urna strokovna delavnica z Leo Pisani in Bojano Košnik Čuk: Celovita in sproščena POSLOVNA PODOBA

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, učilnica
 • Datum: 23.05.2019
 • Ura: 16:00 - 20:15
 • Cena: 140,00 eur + 22 % DDV - 170,80€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

6-urna strokovna delavnica z Leo Pisani in Bojano Košnik Čuk: Celovita in sproščena POSLOVNA PODOBA


Ljudje smo predvsem vizualna bitja. Zaradi čedalje hitrejšega življenjskega ritma smo se še dodatno izurili v zaznavanju in vrednotenju podob. Celovito podobo poleg osebne urejenosti, oblačil in dodatkov oblikujejo tudi mimika telesa, način govora in naše vedenje – poznavanje osnovnih pravil bontona. Zavestno ali podzavestno se prav vsi med seboj ocenjujemo na podlagi signalov, ki jih pošiljamo z oblačili, urejenostjo, dodatki, vonjem, govorico telesa, barvo glasu, primernim obnašanjem. Zato je dobro, da naša podoba ni slučajna ampak premišljena in da je odsev naših pozitivnih osebnostnih lastnosti. Primerna podoba lahko izboljša našo vsakodnevno komunikacijo, vpliva na uspeh posameznika in pomaga pri uresničitvi osebnih ciljev in ciljev podjetja. Z znanjem o kulturi oblačenja in vedenja zaposleni oblikujejo celovito podobo, se znajo prilagajati različnim priložnostim, samozavestneje komunicirajo z različnimi ljudmi in hitreje dosežejo svoj cilj.


SC OZS
 
6-URNA DELAVNICA Z LEO PISANI IN BOJANO KOŠNIK ČUK
Predavateljica
LEA PISANI, svetuje in poučuje v sklopu različnih izobraževalnih sistemov v različnih uspešnih podjetjih, ministrstvih, Upravni akademiji. V svojem studiu svetuje posameznikom, ki želijo zavestno oblikovati videz, pomaga pri nakupih. Načrtuje celostne izvedbe uniform in je avtorica podobe mestnih in občinskih redarjev. Navdušuje jo oblikovanje celovite podobe v skladu z osebnostnimi lastnostmi in položajem posameznika ali profesionalnimi pristojnostmi uporabnika uniforme, pri čemer jo zanima vpliv videza na uspeh posameznika. Po izobrazbi je univ. dipl. inž. oblikovanja tekstilij in oblačil. Specializirala je v Londonu in pridobila naziv CMB Image Consultant. Znanje o kulturi vedenja je nadgradila v elitni šoli ISPD ( International School of Protocol and Diplomacy) v Bruslju. Svetovalka za kulturo oblačenja je dvajset let. Lea Pisani je prav tako avtorica knjižne uspešnice – prvega slovenskega priročnika o obleki, Obleka – kaj, kdaj, kako, v kateri je oblikovala merila za izbiro primernih oblačil za vse življenjske priložnosti. Aprila 2016 je Lea izdala novo knjigo Ravni oblačenja / Dress Code, kar je že njena druga tiskana knjiga. Reference tujih strokovnjakov na tem področju potrjujejo, da je Lea Pisani s tem delom inovator ne samo v slovenskem ampak tudi v evropskem prostoru.
 
Lea Pisani

Trajanje: 3 učne ure

Kaj lahko pričakujete od izobraževanja o celoviti podobi osebnosti? Udeležba na izobraževalnih dogodkih sproži proces oblikovanja celovite podobe, ki je v skladu z vašimi naravnimi danostmi, sposobnostmi, osebnostjo, predvsem pa z vašim načinom življenja in dela. Številni udeleženci seminarjev, delavnic so s svojimi osebnimi zgodbami in novim videzom najboljši »ambasadorji« pridobljenih znanj. Leine stranke so vsi, ki veliko komunicirajo z drugimi:  farmacevti, tekstilni trgovci, podjetniki, poslovneži, menedžerji, zdravniki, obrtniki, ministri, sekretarji in drugi delavci v upravi.
 
Cilj: Celovita podoba, izražena vizualna identiteta posameznika, usklajena z vizijo podjetja.
 
Zakaj? Ljudje se raje družijo z urejenimi osebami, vsi se najprej pogledamo in nato spregovorimo, vsi se vsako jutro oblečemo, zato je dobro, da o obleki nekaj vemo, bolj urejeni samozavestneje komunicirajo, ker s primerno, ugledno podobo in izbornim vedenjem dvigujemo ugled podjetja
 
Spoznali boste kako lahko vaša podoba govori o uspehu (govorica barv, oblačil in dodatkov), kako oblikovati sproščeno poslovno podobo za vaš način življenja in dela, kako svojo podobo prilagajati različnim poslovnim priložnostim, primerna in neprimerna oblačila za vaše poslovno okolje, osnove osebne urejenosti, osnove bontona in mimike telesa
 
Pričakovani rezultati: podoba, ki je v skladu z vizijo podjetja, poznavanje ravni oblačenja in izbira primerne podobe za vsako priložnost, oblikovanje podobe, ki odraža pozitivne osebnostne lastnosti, boljša komunikacija za dosego osebnih ciljev in ciljev podjetja, primerno vedenje za odlične poslovne odnose

PROGRAM Lea Pisani:
 • Ravni oblačenja (abeceda kulture oblačenja – dress code za vse vaše poslovne priložnosti / Ravni oblačenja in poimenovanja so podlaga za sporazumevanje o izbiri primernih oblačil za različne priložnosti. / Ravni oblačenja za vaše poslovne priložnosti in usklajevanje vaše podobe glede na cilje in vizijo podjetja.
 • Moj slog oblačenja (Prav vsakdo ima svoj slog oblačenja, čeprav večina ne misli tako. Sprehod med različnimi slogi oblačenja in analiza vašega sloga.)
 • Pet sprememb v poslovnem oblačenju v zadnjih letih
 • Moška podoba in detajli 
 • Ženska podoba in detajli
- - - - - -

Predavateljica:

BOJANA KOŠNIK ČUK, strokovnjakinja za bonton in protokol, lastnica podjetja Bonton d.o.o. in izkušena predavateljica. Skrbela je za protokol na Ministrstvu za zunanje zadeve, Službi Vlade RS za evropske zadeve, Vladi RS - Servisu za protokolarne storitve Brdo, Mestni občini Ljubljana in Ministrstvu za obrambo. Predavateljica je avtorica knjige 24 ur poslovnega bontona.

Bojana Košnik - predavateljica o poslovnem in privantnem bontonu


Trajanje: 3 učne ure

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila v komunikaciji s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami. Potrebujemo pravila komunikacije z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture. Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična. To pa je že kar cel niz elementov, ki nam omogočajo prijetno počutje v vsakodnevnih situacijah od jutra do večera.
Prav je, da jih dobro poznamo, saj nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, to pa lahko pripomore k še boljšemu poslovnemu uspehu in še večji odličnosti in seveda prijetnejšemu sobivanju.
 
PROGRAM Bojana Košnik Čuk:

 • Zlata pravila sodobnega poslovnega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika, čas je dragocen, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju, sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, komunikacija s podrejenimi in nadrejenimi, uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov, je vedenje pri mizi res tako pomembno,..)
 • Kultura vedenja - preprosta formula v bontonu, ko smo v dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno
 • Meje bontona v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji ali zasebno. Kaj storiti če ga polomimo, posebnosti poklica v smislu prave komunikacije, predstavljanje, naslavljanje, rokovanje, kdo komu prvi ponudi roko, kakšen je pravilen stisk roke, tikanje ali vikanje, pozdravljanje, pravica ali dolžnost, imena in nazivi, kdaj gospe in kdaj gospodične
 • Olikan poslovni sestanek (nekaj nasvetov za dobro izpeljan sestanek, razgovor, predstavitev sodelavcev, kako pravočasno zaključiti, kdo lahko vstopa v prostor, ko sestanek že poteka, pitje kave na sestankih ni družabni obred, postrežba med sestanki in srečanji, kdaj in kako izročamo poslovne vizitke, kakšne so pravilno oblikovane službene vizitke, čemu je namenjena prazna hrbtna stran, upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil (koga prej pozdraviti, komu prej ponuditi roko, sedežni red in posedanje na sestankih,...)
 • Tiskovne konference, izjave za medije, kako ravnati če smo govorci na prireditvah, zdravice in zahvale
 • Delovni zajtrki, poslovna kosila in večerj, (vse kar je potrebno vedeti, če želimo dobro izpeljati poslovno kosilo ali večerjo, pravilna uporaba pribora, kdo pri  obroku prvi začne jesti in kdo zaključi, kdaj povedati zdravico ali zahvalo, koliko časa traja poslovni obrok, kako pojesti posamezne jedi, pokušanje vina in vinski snobizem, zakaj s penino ne trkamo, zobotrebci so stvar preteklosti, romantična večerja v dvoje, pravilno sedenje za gospo in gospoda, kam s torbicami in poslovnimi torbami
 • Pisna komunikacija, načela uspešnega sporočanja. Elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet
 • Kaj pa sosedski, prijateljski odnosi, družinsko življenje
 • Javno življenje, kulturne ustanove, javni prevozi, cestni bonton

Preko  vsebine boste slušatelji lahko preverili in osvežili poznavanje poslovnega protokola in pravil bontona, na najvišjem nivoju, v vsebino so zajete vse novosti sodobnega bontona, kulture vedenja. Seveda pa je v vsebino zajeto tudi vse tisto, kar potrebujemo v našem zasebnem življenju z našimi najbližjimi, prijatelji in znanci.

Poseben poudarek namenjam primerom iz prakse, morebitnim dilemam v katerih se kot  ljudje, ki smo vpeti v različne delovne procese in različne življenjske situacije, še prehitro znajdemo.

 
- - - - - - - - - - -
 
Slušatelji boste imeli ves čas možnost aktivnega sodelovanja.  
 

- - - - - - - - - - -

PREDHODNA PRIJAVA NA DOGODEK JE OBVEZNA!

 • Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek ali se prijavite po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si.
 • Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si.
 • Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.
 • V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
 • Kontakt: (01) 58 30 553, Jana Golić, Svetovalni in izobraževalni center OZS: svetovanje@ozs.si; jana.golic@ozs.si


Vljudno vabljeni!