20 URNA OZS-jeva ŠOLA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB: Na hiter način se seznanite s praktičnimi znanji s področja DDPO - 3 srečanja

  • Vse o dogodku
  • Datum: 16.01.2019

20 URNA OZS-jeva ŠOLA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB: Na hiter način se seznanite s praktičnimi znanji s področja DDPO - 3 srečanja


Kateri dohodki imajo vir v Sloveniji? Kdo je oproščen plačila davka? Poslujem s povezanimi osebami, na kaj moram biti pozoren? Kateri odhodki so davčno nepriznani? Lahko uveljavljam davčno olajšavo za nakup opreme? Je odpis terjatve davčno priznan? Pogoji za davčno nevtralen prenos? Kako so obdavčeni »normiranci? Poznate odgovore? Vabimo vas, da se nam pridružite na tri dnevnem izobraževanju in osvojite ter nadgradite znanja s področja Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.


Prijava na dogodek