Zaradi ekonomsko nevzdržne situacije, ki jo je povzročil KV bom odpustil delavko, ki je zaposlena pri nas 11 mesecev in 20 dni. Kateri presečni datum je merodajen za določitev odpovednega roka in odpravnine?

Za določitev odpovednega roka je relevantno trajanje zaposlitve v času, ko se odpoved podaja, za določitev odpravnine pa trajanje zaposlitve ob izteku odpovednega roka, ko se torej delovno razmerje zaključi.

V danem primeru to pomeni, da je delavka upravičena do 15 dnevnega odpovednega roka, saj ob podaji odpovedi še ni zaposlena 1 leto, hkrati pa za dopolnjeno leto zaposlitve ob izteku odpovednega  tudi do odpravnine v višini 1/5 osnove, ki jo predstavlja njena povprečna mesečna bruto plača iz zadnjih treh mesecev.

Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 27.03.2020