Z novim letom je menda ponovno v veljavi 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno – 30 % oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za zaposlene, pa me zanima ali ta oprostitev velja za vse 4 kategorije prispevkov kot to velja pri zaposlitvi dolgotrajno brezposelnih oseb, starejših od 55 let !

Najprej pojasnilo, da interventni zakon na področju trga dela, ki je z oprostitvijo plačila vseh prispevkov delodajalca za vse 4 kategorije (pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo) spodbujal zaposlovanje vsaj 6 mesecev brezposelnih oseb starejših od 55 let ni bil ponovno podaljšan, zato je prenehal veljati konec leta 2019, bodo pa do oprostitve plačila prispevkov iz tega zakona upravičeni še
Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 10.01.2020