Z delavcem imam sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta, ki se čez slab mesec izteče. Delavec je že dva meseca v bolniški in bo zagotovo še nekaj časa, zato ne vem kako postopati z njim, saj potreba po njegovem delu ne obstaja več niti v primeru, če bi zaključil bolniško. Ali moram podaljšati pogodbo, da ne bom v kakem prekršku, po drugi strani pa tudi ne želim, da bi bil delavec kakorkoli prikrajšan v svojih pravicah ?

Odgovor: nikakor ne podaljšajte pogodbe ! Sklenitev nove pogodbe za določen čas bi pomenila celo neke vrste izigravanje tega inštituta, saj je iz podatkov razvidno, da delavec še nekaj časa ne bo sposoben za delo, pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pa se sklene ravno z namenom, da bi za neki krajši čas delavec, zaradi enega od zakonsko taksativno naštetih razlogov, dejansko opravljal delo, ne pa da bi bil v bolniškem staležu. Bolniški stalež ob izteku pogodbe za določen čas

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!