V avgustu načrtujemo zaposlitev novega delavca. Zanima nas, kdaj smo mu dolžni izplačati regres za letni dopust za leto 2017, glede na to, da je rok za plačilo regresa za druge delavce 1. julij?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)[1] v 131. člena določa, da mora delodajalec delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!