Kolikšen odpovedni rok in odpravnino ima delavec, če zaradi poslovnih razlogov zaprem s.p.?

V tem primeru lahko delodjalec delavcem redno odpove pogodbe o zaposlitvi zaposlenim delavcem s 30-dnevnim odpovednim rokom (107. člen ZDR-1).

Delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi zaradi zaprtja s.p.ja, imajo pravico do odpravnine po 108. členu tega zakona (kot ostali delavci).

Priprava: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in svetovalnega in izobraževalnega centra
Zadnja sprememba: 15.03.2020