Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Kolikšen odpovedni rok ima delavec, če mu odpovem pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga?

Pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je odpovedni rok:

–   do enega leta zaposlitve pri delodajalcu – 15 dni,

–   od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu – 30 dni.

 

Nad dvema letoma zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dneva, največ pa do 60 dni. Za čas več kot 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.

 

Glede na zakonske določbe o trajanju odpovednega roka lahko zapišemo naslednjo preglednico, ki se v praksi tudi dejansko uporablja:

 

Število let delovne dobe pri delodajalcu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1725

Nad 25

Odpovedni rok v dnevih

15

30

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

80

 

Odpovedni rok lahko delodajalev v soglasju z delavcem tudi skrajša. V tem primeru morata skleniti sporazum. Skrajšanje odpovednega roka ne vpliva na pravico delavca do nadomestila za brezposelnost na ZRSZ. Ali pa bo delavec za dneve skrajšanja odpovednega roka zahteval nadomestilo plače (v višini kot če bi delal), pa je stvar pogajanj.

Priprava: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in svetovalnega in izobraževalnega centra
Zadnja sprememba: 16.03.2020