Koliko odpravnine pripada delavcu, če mu dam odpoved iz poslovnega razloga?

Delavcu pripada odpravnina v višini:

-        1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,

-        1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,

-        1/3 osnove  za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Osnova je povprečna mesečna (bruto) plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Delodajalec mora delavcu izplačati odpravnino ob prenehanju delovneha razmerja, razen, če ni s kolektivno pogodbo določeno drugače (npr. ob zadnji plači).

Priprava: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in svetovalnega in izobraževalnega centra
Zadnja sprememba: 16.03.2020