Delodajalec ima zaposlenega delavca, njegovo delo je terenske narave, ter večkrat zamuja na delo ter predhodno o tem ne obvesti delodajalca. Delodajalca zanima, kako naj pravilno postopa pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu iz krivdnega razloga?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga je podana, če delodajalec lahko izkaže, da je delavec kršil pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja in da  so  kršitve  tako hude, da onemogočajo nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Vsaka kršitev delavca (če nima dovolj teže ter dokazov s strani delodajalca ) še ne bo zadostovala za tovrstno odpoved).

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!