Delodajalca zanima, kakšne pravice ima delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ter predpisi o starševskem dopustu?

Na podlagi 67. člena  ZDR-1 (Uradni list RS, štev. 21/2013)  ima delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s posebnimi predpisi, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. . Tudi glede pravic iz delovnega razmerja  je tak delavec v pretežni  meri izenačen z delavci, ki delajo polni delovni čas.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!