Delavki dajem odpoved iz poslovnih razlogov. Pri meni je zaposlena 2 leti, zato bi bila po 94. členu zakonu upravičena do odpovednega roka 30 dni. V enemu od členov pogodbe o zaposlitvi sva zapisala, da je za primer odpovedi pogodbe dogovorjen 2 mesečni odpovedni rok. Kakšen odpovedni rok me torej zavezuje v danem primeru?

Glede na splošno delovnopravno načelo, da se v pogodbi o zaposlitvi delodajalec in delavec lahko dogovorita za več pravic delavcu kot jih določa zakon, je tako treba razumeti tudi omenjeni člen pogodbe o zaposlitvi, iz katerega izhaja, da je za primer odpovedi pogodbe dogovorjen 2 mesečni odpovedni rok, ne glede na to ali odpoved podaja delodajalec ali delavka.  Ker je za delavko vsekakor ugodnejši dvomesečni odpovedni rok, saj ima s tem socialno varnost iz naslova zaposlitve zagotovljeno dlje časa, ga je delodajalec dolžan upoštevati.

 

Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 21.05.2020