Delavec in delodajalec sta se v pogodbi o zaposlitvi dogovorila za poskusno delo. V pogodbi sta opredelila, da delo delavca spremlja tričlanska komisija, ki poda tudi oceno poskusnega dela delavca. Pri ocenjevanju poskusnega dela je bil eden izmed članov komisije odsoten, zaradi bolniškega staleža, tako, da sta oceno poskusnega dela podala le dva člana komisije. Na podlagi negativne ocene poskusnega dela je bila delavcu odpovedana pogodba o zaposlitvi. Delodajalec sprašuje ali je tako odpoved zakonita.

 

Naloga komisije za spremljanje poskusnega dela delavca je le strokovna ocena, ali je delavec med poskusnim delom s svojim delom zadostil utemeljenim pričakovanjem delodajalca.
Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Staša Pirkmaier, svetovalka specialistka za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 13.12.2019