Člana zanima če da delavcu odpoved in gre ta delavec takoj na bolniško , Ali ga lahko, ko poteče odpovedni rok lahko odjavi M2?

odvisno od razloga iz katerega delodajalec podaja odpoved;  če odpoveduje iz poslovnega razloga, razloga »invalidnosti« ali razloga nesposobnosti se v primeru obstoja bolniške na zadnji dan odpovednega roka le-ta podaljša vse dokler delavec ni vsaj deloma zopet sposoben zadelo, maksimalno pa za 6 mesecev, kot to izhaja iz spodaj priloženega 3. odst. 116. člena ZDR-1:

116. člen (invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni)

(1) Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga v primerih in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. 

(2) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu po prejšnjem odstavku se glede pravic delavcev, ki niso drugače urejene s posebnimi predpisi, in glede posebnega varstva pred odpovedjo uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za odpoved iz poslovnega razloga. 

(3) Delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, in je ob poteku odpovednega roka odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno razmerje z dnem, ko se delavec vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka.

(4) Varstvo po tem členu ne velja v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

To dejansko pomeni, da
Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 30.12.2019