Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Ali mi na ZRSZ pripada nadomestilo za brezposelnost, če zaprem s.p.?

Zavarovanci, ki niso bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja, ne morejo uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, če odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov (63. člen ZUTD).

Med objektivne razloge za odjavo iz zavarovanja se štejejo zlasti dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi.

Pogoji za pridobitev pravice za prejemanje nadomestila za brezposelnost so enaki, kot veljajo za delavce.

Obstoj objektivnega razloga mora posameznik izkazati ZRSZ, zato svetujemo, da se pri ZRSZ predhodno pozanimate o potrebnih dokazilih (npr. odpoved pogodb s poslovnimi partnerji, bilance stanja, …).

Trajanje nadomestila

Brezposelni osebi se prizna denarno nadomestilo v trajanju:

-        treh mesecev za zavarovalno dobo od deset mesecev do pet let,

-        šestih mesecev za zavarovalno dobo od pet do 15 let,

-        devetih mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let,

-        12 mesecev za zavarovalno dobo nad 25 let,

-        19 mesecev za zavarovance, starejše od 53 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let,

-        25 mesecev za zavarovance, starejše od 58 let, in za zavarovalno dobo več kot 28 let.

Brezposelni osebi, mlajši od 30 let, se prizna denarno nadomestilo v trajanju dveh mesecev za zavarovalno dobo od šest do deset mesecev.

Osnova za odmero nadomestila

Osnova za odmero denarnega nadomestila samozaposlenih, je povprečna osnova, od katere so bili v obdobju  plačani prispevki. Za obdobje šteje obdobje osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti. 

Višina nadomestila

Denarno nadomestilo se prve tri mesece izplačuje v višini 80 % od osnove, v nadaljnjih devetih mesecih pa v višini 60 % od osnove. Po izteku tega obdobja se denarno nadomestilo izplačuje v višini 50 % od osnove.

Najnižji znesek denarnega nadomestila ne sme biti nižji od 530,19 eura.

Najvišji znesek denarnega nadomestila ne sme biti višji od 892,50 eurov.

Priprava: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in svetovalnega in izobraževalnega centra
Zadnja sprememba: 15.03.2020