Vračilo trošarine za gorivo

Davčni zavezanec ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Skladno z ZTro-1 je upravičen do vračila trošarine za komercialni prevoz. Je potrebno vračilo trošarine pripoznati med prihodki zavezanca?
Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: Jasmina Malnar Molek, svetovalka specialistka za delovno področje davčnih zadev
Zadnja sprememba: 26.02.2019