Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika s prenosom na novo kapitalsko družbo in pravočasnost oddaje zahtevka za identifikacijo za davek na dodano vrednost.

V skladu s petim odstavkom 78. člena Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) mora davčni zavezanec predložiti prijavo oziroma zahtevek za izdajo identifikacijske številke za davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) v elektronski obliki.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!