Blago smo prodali v ZDA, kupec je pravna oseba z davčno številko za DDV. Kakšno klavzulo oprostitve zapišemo na račun?

Izvoz blaga v tretje države je oproščen plačila DDV po 52. členu ZDDV-1, če je blago:

* dejansko izneseno iz EU oziroma

* je namenjeno izvozu in je vneseno v prosto oziroma ekonomsko cono

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!