Ali lahko koristimo investicijsko olajšavo za kombi? Se olajšava lahko prenese v naslednje davčno obdobje, saj nam davčna osnova v tekočem letu ne dopušča koriščenja olajšave? Je potrebno olajšavo koristiti v celotnem znesku ali jo lahko koristimo le delno?

66.a člen ZDoh-2 opredeljuje olajšavo za investiranje in sicer lahko davčni zavezanec uveljavlja olajšavo v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove davčnega obdobja.

Za opremo se ne štejejo motorna vozila, razen:

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!