V primeru, ko frizerka da drugi frizerki v najem stol, ali mora biti zunaj vidno označeno, da sta v salonu dve frizerki (tabla) in ali je predpisana velikost te table?

ZGD-1 ne določa pravil, kar zadeva označevanje družb (v smislu postavitve tabel), določa pa  da mora družba pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, v kakršni je vpisana v register.

Odgovor dne 19.2.2018 pripravila Maja Ogrinc, pravnica.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!