Sem s.p. brez zaposlenih. Ali lahko odložim predložitev (obrazec DDV-O) in plačilo davka na dodano vrednost za mesec februar 2020?

V smeri lažjega izpolnjevanja obveznosti davčnih zavezancev se v skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) zamikajo roki za predložitev podatkov za leto 2019 na 31.maj 2020 (ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020) in sicer :

 

· davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, DohDej;

 

· davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, DDPO;

 

· letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

 

Glede na sprejeti ZIUJP odlog predlaganja DDV-O obrazca in plačila obveznosti DDV za mesec februar 2020 ni možen.

 

Priprava: Tadeja Bučar, svetovalka specialistka za delovno področje davčnih zadev
Zadnja sprememba: 27.03.2020