Samostojna podjetnica - arhitektka ima že nekaj dogovorjenih poslov, ki jih ne namerava stornirati, čeprav odhaja na porodniško. Ker v času porodniške ne sme opravljati pridobitnega dela, bo za del svojih opravil postavila moža za prokurista, npr. za izstavitev faktur že opravljenih poslov, oglede objektov, pomoč strankam pri pridobivanju lokacijskih in gradbenih ter podobnih dovoljenj ipd.. Mož-prokurist ni »iz foha«, zato bi že prejeta naročila strank v soglasju z njimi odstopila v izvedbo svoji kolegici arhitektki. Kakšno pogodbo naj sklene z njo in na kaj je potrebno biti posebej pozoren, jamčevanje za izvedbo, izstavitev faktur stranki ipd.?

Kot ugotavljate je potrebno razmerje urediti s pogodbo.

Razpolagam s premalo informacijami, zlasti tistimi o izvedbi posla oziroma kdo bo izvajalec napram investitorju, kakšne so želje glede izdajanja računov, kakšni so morebiti dogovorjeni honorarji.

Skratka v okviru tega sestavka je težko natančno popisati na kaj vse morate biti pri sestavi pogodbe pozorni. Bolj pomembno kot naslov pogodbe je njena vsebina. Na prvi pogled bi šlo lahko za neke vrste podjemno pogodbo (če bo račune naročniku izstavljala arhitektka, ki odhaja na porodniško) oziroma Pogodba o sodelovanju.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!