Poleg delavnice, v kateri opravljamo dejavnost, bi želeli kupiti zemljišče. Gospa s katero smo kontaktirali bi zemljišče prodala, vendar ni lastnica. Lastnik je njen mož, ki pa ima demenco. Zanima nas kako lahko pravilno uredimo nakup?

Odvzem poslovne sposobnosti je postopek, ki se vodi pred pristojnim Okrajnim sodiščem (nepravdni oddelek), da bi se zavarovalo interese posameznika, ki ima motnje v razumevanju in volji.

Le sodišče (ne pa tudi center za socialno delo) lahko namreč omeji poslovno sposobnost posameznika bodisi delno, bodisi v celoti. Ker gre pri poslovni sposobnosti za ustavno pravico posameznika in je svobodna volja temeljna človekova pravica, lahko te pravice omeji zgolj in le sodišče.

Pogoj za odvzem poslovne sposobnosti je nastop enega izmed zakonsko opisanih okoliščin, ki omejujejo ali onemogočajo oblikovanje racionalne volje posameznika. 

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: OZS,  
Zadnja sprememba: 21.11.2018