Podjetje je prejelo predlog za delno ustavitev izvršbe. Kakšne so nadaljnje možnosti: - da plača razliko xy EUR in pozove upnika, naj predlog za izvršbo v celoti umakne, - da vloži ugovor zoper sklep z obrazložitvijo, čemu je sploh vložil ugovor: dolžnik je upniku delno poplačal terjatev v znesku xy EUR, še preden je prevzel sklep o izvršbi. Razlog, da je terjatev plačal le delno je v tem, da upnik svoje storitve ni opravil do konca, ni predložil poročil o opravljenih meritvah, prav tako si je prilastil še nekaj orodja naročnika – dolžnika, ki je upnika najel kot podizvajalca. Upnik kljub temu, da je izstavil račun, dejansko storitve do danes še ni opravil v celoti.

Iz posredovanega (hkrati posredovane dokumentacije) lahko razberem to, da je sodišče vaš ugovor zoper sklep o izvršbi zavrnilo. Ugovor zoper sklep o izvršbi mora biti namreč obrazložen, ni pa vidno, kaj ste v ugovoru pisali.

Odgovor dne 9.2.2018 pripravila Maja Ogrinc, odvetnica

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!