Peti odstavek 110/A člena Zakona o prevozih v cestnem prometu določa: »Če naročnik ne plača prevoza v določenem roku, za plačilo voznine skupaj z naročnikom odgovarja pošiljatelj ali prejemnik, ki ni hkrati naročnik prevoza. Pošiljatelj ali prejemnik je dolžan plačati voznino v tridesetih dneh od prejema poziva prevoznika, ki je dejansko opravil prevoz za plačilo voznine, kar ta dokaže z ustrezno listino.« Prevoznik je opravil prevoz za katerega od naročnika ni prejel plačane prevoznine. Prevoznik je podal izvršbo na sredstva na TRR. Dobili smo informacijo, da je naročnik blokiran. Zanima nas ali lahko vložimo izvršbo na druga sredstva naročnika (nepremičnine, premičnine ipd..) in na kakšen način to storiti? Ali lahko prevoznik zahteva poplačilo prevoznine od pošiljatelja oziroma prejemnika blaga, skladno z 5. odstavkom 110a člena ZPCP?

Izvršbo lahko razširite tudi na drugo dolžnikovo premoženje, in sicer s Predlogom za dodatno izvršilno sredstvo. V kolikor bi želeli izvršbo razširiti na nepremičnine, potrebujete podatke o nepremičninah dolžnika. Če le teh nimate, lahko na GURS podate zahtevo, da vam posredujejo podatke o morebitnih dolžnikovih nepremičninah. Izkazati morate pravni interes, to pomeni, da morate predložiti Sklep o izvršbi skupaj s potrdilom o pravnomočnosti ter izvršljivosti.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!