Kako je z menico, ki jo prejmemo v zavarovanje od našega kupca iz tujine? Kako bi potekal postopek, če jo vnovčimo, kje jo vnovčimo? Kaj v primeru, ko je ni mogoče vnovčiti? Gre zadeva direktno v tožbo?

Žal vam ne morem podati natančnega odgovora, saj je unovčitev menice izdane v tujini odvisna od uporabe prava, kjer ima izdajatelj menice (dolžnik), predvsem pa trasat (banka) sedež. Problem se pojavi pri čezmejnih poslovanjih, saj morate najprej preveriti kako tuj pravni red ureja določeno vrsto zavarovanja, saj so postopki unovčevanja povsem drugačni. Če tuj pravni red omogoča zavarovanje z menicami, se le-te običajno unovčijo pri bankah oziroma finančnih institucijah, ki imajo sredstva dolžnika. Kakšen pa je natančen postopek vnovčitve menice pa je odvisno od pravnega reda te tretje/tuje države.  

Odgovor dne 30.1.2018 pripravila Maja Ogrinc, pravnica

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!