Izdati moramo bianco menico in menično izjavo kot garancijo za prejet avans. Višina avansa je napisana v pogodbi in še ni bil nakazan. Zanima me, ali lahko dam samo podpisano in žigosano menico in ali lahko v menično izjavo napišem, da je menica veljavna v času od 10.4.2017 do končanja del (predvidoma 20.5.2017).

Bianco menica je menica, ki ji ob izdaji sicer manjka ena ali več bistvenih sestavin, vendar obstaja namen izdajatelja, da manjkajoče sestavine kasneje vnese remitent ali oseba, ki jo remitent za to pooblasti. Bianco menica je torej posebno pravno razmerje med strankama, sklenjeno pod pogojem, da se menica izpolni kasneje, seveda v primeru neizpolnitve obveznosti.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!