Družba da lastniku posojilo. V primeru, da lastnik želi zapreti družbo, obveznosti družba nima, ima pa samo odprto terjatev do lastnika. Kako urediti prenehanje poslovanja oz. izbris družbe?

Zakon o gospodarskih družbah -1 ureja natančno postopek likvidacije. V vašem primeru sklepam, da gre za enoosebni d.o.o. oziroma manjši več osebni d.o.o. V takšnih primerih, torej v primerih manjših podjetij se lastniki pogosto odločajo za prenehanje poslovanja podjetja po skrajšanem postopku, ki ga sprožijo sami, s pomočjo notarja, kjer morajo podati izjavo o prevzemu odgovornosti za obveznosti družbe. Pri notarju lahko tudi podajo predlog pristojnemu registrskemu organu za prenehanje družbe po skrajšanem postopku.

Na tak način lahko zaprejo podjetja le tisti, ki imajo načeloma urejene vse obveznosti podjetja in razmerja z zaposlenimi.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!