Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Ali lahko v ponedeljek, 16.03.2020 pošljemo našo skupino delavcev na teren v Poljsko? Predvidena je pot skozi Češko in Slovaško. Kaj je s penali zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti - montaža?

Trenutne svetovne razmere v povezavi z nenadzorovano širitvijo virusa SARS-COV-2 in posledično z razglasitvijo izrednih razmer s strani mnogih držav, so lahko nedvomno okoliščine, ki so neodvisne od volje strank in jih ne bi mogla preprečiti niti skrbna stranka. Te okoliščine imenujemo višja sila in veljajo, če so nastale po sklenitvi pogodbe in v celoti ali delno preprečujejo izvajanje pogodbe. Pogodbenica, ki jo je prizadela višja sila, mora nemudoma s telegramom ali drugim komunikacijskim sredstvom sporočiti nasprotni pogodbenici o nastanku, vrsti in morebitnem trajanju višje sile oziroma drugih okoliščinah, ki preprečujejo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Če pogodbenica, ki jo je prizadela višja sila, pravočasno ne obvesti druge stranke, se navadno ne more sklicevati na višjo silo, razen če višja sila sama ne preprečuje obveščanja. Višjo silo v naši zakonodaji ureja 153. člen OZ, ker pa delujete na mednarodnem trgu je pomembna tudi Dunajska konvencija, ki smiselno enako ureja višjo silo. Navadno med trajanjem višje sile in drugih okoliščin, ki pomenijo oprostitev odgovornosti, obveznosti pogodbenih strank mirujejo.
 
Torej v kolikor vam je vstop v državo popolnoma onemogočen, kar velja tudi za tranzitne države, predlagam, da drugega sopogodbenika obvestite o nastanku višje sile. Glede na to, da je mogoče celo dalj časa pričakovati tako stanje, predlagam, da se s sopogodbenikom poskušate dogovoriti glede nadaljnje izpolnitve obveznosti.
 
Kakšne so razmere za vstop v posamezno državo, preverite na spletnih straneh veleposlaništva države v katero vstopate. Predlagam tudi, da si shranite dokazilo o morebitni prepovedi vstopa v državo.
 
Zgoraj gre za splošno pravilo glede urejanja morebitne odškodninske odgovornosti zaradi nastanka višje sile in praviloma velja tudi za pogodbene penale, po katerih sprašujete. Pa vendar poglejte tudi v samo pogodbo, kaj piše o penalih.
 
Odgovor pripravila: Maja Ogrinc, zunanja svetovalka SC OZS
Priprava: OZS,  
Zadnja sprememba: 16.03.2020