Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Združeno kraljestvo in DDV v letu 2021

19. AVGUST 2021  |   Tadeja Bučar

S 1.1.2021 veljajo za poslovanje z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske[1] (v nadaljevanju ZK) z vidika davka na dodano vrednost (nadaljevanju DDV) spremenjena pravila, saj se ZK obravnava kot tretja država.

Promet blaga

Pri dobavah blaga (smiselno veljajo določbe tudi za pridobitve blaga) je potrebno ločevati, ali je dobava blaga opravljena davčnemu zavezancu v ZK ali davčnemu zavezancu na Severno Irsko. Izvoz blaga v ZK in uvoz blaga iz ZK je podvržen carinskemu nadzoru in zanj veljajo pravila za uvoz in izvoz.

Dobava blaga v ZK (brez Severne Irske) se z vidika DDV obravnava kot oproščena izvozna dobava (polje 11 obračuna  DDV, ni poročanja v rekapitulacijsko poročilo). Pridobitev blaga iz ZK se obravnava kot  uvoz. 

Dobave blaga med  Slovenijo in Severno Irsko se štejejo za transakcije znotraj EU. Na podlagi Protokola o Irski in Severni Irski, ki velja od  1.1.2021, se za obdobje od 1. 1. 2021 do 31.12. 2024 za registracijo in identifikacijo davčnih zavezancev iz Severne Irske za namene transakcij z blagom uporablja oznaka XI (ti davčni zavezanci bodo v povezavi z  dobavami  blaga  znotraj  Unije  pridobili  identifikacijsko  številko  za  namene  DDV  s predpono XI). Dobave blaga na Severno Irsko se, ob izpolnjevanju pogojev za oprostitev plačila DDV po 46. členu Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1), šteje kot oproščena dobava blaga znotraj Unije (poročanje v polje 12 DDV-O ter v  rekapitulacijsko  poročilo). 

Pridobitve blaga iz Severne Irske se štejejo za pridobitve  blaga znotraj Unije (poročanje v polja 32, 33, 23, 24 in 24b obračuna DDV).

Promet storitev

Pri storitvah se tako ZK kot Severna Irska  obravnavata kot tretja  država  (zato  sta v  primeru  storitev  z oznako ZK  mišljeni tako Združeno kraljestvo Velike Britanije kakor tudi Severna Irska). Obdavčitev  storitev  je  odvisna  od  različnih  dejavnikov, praviloma  pa so  storitve,  opravljene  med  davčnimi  zavezanci,  obdavčene  po  kraju,  kjer  ima prejemnik storitve sedež svoje dejavnosti – splošno pravilo iz 25.člena ZDDV-1.

 

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

 

[1] Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (tudi Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) obsega dežele Anglijo, Škotsko, Wales in Severno Irsko; prve tri združujemo v Veliko Britanijo.