Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Zahteva OZS tik pred uresničitvijo – VKR OSTAJA

03. AVGUST 2017  |   Jasmina Malnar Molek

Napori Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bodo le obrodili sadove. Ministrstvo za finance je naposled prisluhnilo malemu gospodarstvu in med predloge sprememb davčne zakonodaje uvrstilo tudi spremembo Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki ohranja možnost izvajanja postopka davčnega potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov.

Predlog novele ZDavPR:

1. Odpravlja časovno omejitev uporabe vezane knjige računov (VKR)

Veljavni zakon omogoča uporabo vezane knjige računov le do konca leta,  to je do 31.12.2017. Z novelo zakona bo uporaba VKR časovno neomejena.

2. Podaljšuje rok za sporočanje podatkov davčnemu organu

Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno vsak račun, izdan preko VKR, potrditi v roku deset dni po izdaji. Z novelo zakona se čas za sporočanje podatkov podaljša in sicer bodo zavezanci, ki uporabljajo VKR, davčnemu organu dolžni poslati podatke o izdanih računih do desetega v mesecu za pretekli mesec.

3. Podaljšuje rok za preverbo potrjenih računov

Zaradi podaljšanja roka za sporočanje podatkov o izdanih računih, se posledično podaljšuje tudi rok za preverjanje, ali je bil posamezen račun potrjen pri davčnem organu s 30 na 60 dni po dnevu izdaje.

Ne pozabite:

1. izdati račun za vsako dobavo blaga in opravljeno storitev;

2. pred pričetkom izvajanja davčnega potrjevanja računov sprejeti interni akt (določiti način izdaje računov in davčnega potrjevanja računov, oznake poslovnih prostorov, številčenje računov, itd.. ). Vzorci internih aktov so dostopni na spletnih straneh FURS;

3. naročiti VKR preko OZS.