Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan en dan izrednega dopusta

31. DECEMBER 2019  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

V Uradnem listu RS, št. 81/19, je bila dne 27. 12. 2019 objavljena dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Staršem prvošolčkov prinaša en dan izrednega dopusta, če bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo.

Ker gre za izredni dopust (165. člen ZDR-1), ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred.

Ker je potrebno izredni dopust izrabiti ob nastanku te okoliščine, ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan (ne prej in ne kasneje).

Dan izrednega dopusta pripada obema staršema.