Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Vlada potrdila predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost

20. AVGUST 2021  |   Tadeja Bučar

S predlogom novele Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) se spreminjajo določena pravila za obračunavanje davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), ki sledijo ciljem okoljske politike, ciljem administrativne poenostavitve in razbremenitve davčnih zavezancev ter davčnega organa.

Poglavitne predlagane spremembe:

a) Pravica do odbitka DDV za električna osebna vozila

V ZDDV-1 se uvaja nov 66.b člen, s katerim se uvaja izjema od omejitve pravice do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem), če so ta vozila namenjena opravljanju dejavnosti davčnega zavezanca in če ta vozila niso zajeta v c) točki 66. člena ZDDV-1. Pri tem ni pomembno za kakšno dejavnost se vozilo uporablja, ampak je odbitek DDV dovoljen v celoti od vseh vozil, ki kumulativno izpolnjujejo naslednja pogoja:

· motorno vozilo je brez izpusta ogljikovega dioksida in

· vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 evrov.

Davčni zavezanec lahko v zvezi z navedenimi vozili uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri nabavi goriv, maziv, nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem.

b) Uveljavljanje pravice do odbitka DDV

Sprememba sledi dosedanji praksi pri pridobitvah blaga znotraj Unije in primerih iz 107. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju Pravilnik), da davčni zavezanec lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV v tistem davčnem obdobju, ko je nastala obveznost za obračun DDV, če do poteka roka za predložitev obračuna DDV za to davčno obdobje, razpolaga z računom ali drugim dokumentom iz prvega odstavka 67. člena ZDDV-1.

c) Račun v papirni obliki se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo

S predlogom zakona se obveznost izdaje računov za namene DDV za dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanci opravijo kupcem na ozemlju Slovenije, dopolni z obveznostjo izročitve računa kupcu le, če kupec to zahteva. Davčni zavezanec končnemu kupcu v tem primeru izda poenostavljeni račun v skladu z 2. točko prvega odstavka 83. člena ZDDV-1 oz. v skladu z osmim odstavkom istega člena, če prejemnik rabi tak račun zaradi uveljavljanja ugodnosti v skladu z ZDDV-1.

Poleg navedenega se s predlogom zakona:

· ukinja obveznost predhodne priglasitve glede uporabe nekaterih oprostitev DDV za osebe, ki niso osebe javnega prava,

· ukinja se tudi obveznost davčnih zavezancev, ki prvič predlagajo obračun DDV, da prvemu obračunu DDV predložijo seznam prejetih in izdanih računov, ki so podlaga za sestavo obračuna DDV,

· omogoča večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna davka na dodano vrednost, ki ga davčni zavezanci predlagajo preko sistema eDavki,

· ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem davka na dodano vrednost z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem davka na dodano vrednost,

· spreminjajo pogoji v povezavi z identifikacijo za namene DDV davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji.

Predlog zakona naj bi začel veljati 1. januarja 2022 (razen nekaterih izjem).

Predlog na povezavi

 

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.