Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.

31. AVGUST 2020  |   Zdenka Bedekovič

Vlada je 27.8.2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Tudi ožji družinski člani slovenskega državljana brez karantene

Karantena ne bo odrejena ožjemu družinskemu članu državljana Republike Slovenije, ki potuje skupaj z njim in prihaja iz države članice EU ali države članice schengenskega območja, če lahko dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem. Ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve.

Prečkanje meje

Izjema za gospodarsko dejavnost

Izjema za gospodarsko dejavnost je napisana bolj jasno in razumljivo, potrdilo A1 pa ni več obvezno dokazilo. Zadostujejo ustrezna dokazila, ki dokazujejo potrebo po prehodu državne meje zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti.

 

Prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov

Prehajanja meje zaradi neodložljivih osebnih opravkov je razširjeno tudi na prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov. V obeh primerih je potrebna vrnitev v času, ki je nujno potreben za izvedbo opravila, ki pa ne sme biti daljši kot 48 ur.

 

Brez testa za vabljene tuje delegacije

Uveljavljanje izjeme za vstop brez karantene članom vabljenih tujih delegacij je omogočeno brez negativnega izvida testa na COVID-19.

 

Uveljavitev sprememb

Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, in sicer 28. avgusta 2020.

 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve in Uradni list RS 115/2020

 

Naj opozorimo, da osebe, ki bodo uveljavljale izjemo po 3. točki Odloka morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Ta ne sme biti starejši od 36 ur.  Opravljen pa mora biti v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne. Ta pa to tudi objavi  na svoji spletni strani.