Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Več izjem pri prehajanju meje

12. APRIL 2021  |   Zdenka Bedekovič

Od danes naprej veljajo novi pogoji za prehajanje meje. Sprejet je bil nov »Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19«. Ta bo veljal od 12.4. do 18.4.2021.

Kot do sedaj, se še naprej mejni prehodi delijo na kontrolne točke kategorije A in B. Torej na kontrolnih točkah kategorije A, je dovoljen prestop meje vsakomur, na kontrolnih točkah kategorije B, pa je dovoljen le za tiste osebe, ki uveljavljajo eno od izjem iz 11. člena sprejetega odloka.

Naj opozorimo, da kontrolne točke kategorije A se lahko prestopajo brez časovnih ovir, a je čas obratovanja na kontrolnih točk kategorije B časovno omejen. Te so določene s tem odlokom. Kontrolne točke so določene z Avstrijo, Madžarsko, kot z Italijo. Določene so tako na cestnih, kot na pomorskih in letalskih povezavah.

Po novem so za vstop v Republiko Slovenijo iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu veljavni tudi PCR testi in potrdila o preboleli bolezni, ki so opravljeni v Združenih državah Amerike in Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Po novem se priznava tudi dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 od proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfzer. Oseba to dokazuje s potrdilom drugega odmerka tega cepiva, najmanj sedem dni od prejema cepiva. Prav tako lahko oseba dokazuje z dokazilom cepiva od proizvajalca Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni od prejema prvega odmerka cepiva ali od proizvajalca Vaccine Astra Zeneca najmanj 21 dni od prejema prvega odmerka.

Na novo so med izjeme dodani akreditirani novinarji na službeni poti v tujini, kot tudi osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo iz nujnih razlogov. Ti nujni razlogi se morajo nanašati  na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, a se morajo vrniti v roku 12 ur po prehodu meje. 

Po novem se dovoli vstop v Slovenijo osebam brez napotitve v karanteno na domu, ki prihaja iz države ali regije na rdečem seznamu in sicer, ko gre za:

 • osebo, napoteno na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza;
 • osebo, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu (vstop in izstop iz Republike Slovenije v 8 urah);
 • osebo, ki potuje v tranzitu – zapustiti mora Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;
 • osebo z diplomatskim potnim listom;
 • predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge je to mogoče. Prav tako se omogoči vstop predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja);
 • osebo, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom. Prav tako spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 • otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, a ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
 • pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč. Ta se mora čez mejo vrniti v 24 urah po prehodu meje;
 • pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;
 • pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini;
 • osebo, ki še ni dopolnila 15 let in ta dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji. Prehod meje mora dokazati z dokazili. Enako velja za državo članico Evropske unije ali schengenskega območja.
 • dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del. Vrniti se mora najkasneje v 10 urah po prehodu meje.
 • osebo, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode. Vrniti se mora po prehodu meje v roku 12 urah.

mejni prehod

Med izjeme se po novem uvrščajo tudi osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev. Pogoj pa je vrnitev najkasneje v petih dneh po prehodu meje.

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu po novem dovoljuje osebam, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, a pod pogojem predložitve negativnega testa PCR ALI HAG na virus COVID-19. Ta pa ne sme biti starejši od sedem dni od odvzema brisa.

Torej  po novem se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu osebam, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu. Ti pa morajo predložiti negativni rezultat PCR ali HAG testa na COVID-19. Ta pa ne sme biti starejši od 7 dni. Te osebe so:

 • čezmejni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje, kot delovni migrant, a pod pogojem vrnitve v 5 dneh po prehodu meje;
 • oseba, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije schengenskega območja. Ta potrebuje dokazilo oziroma s podpisano izjavo mora utemelji razlog za prehajanje meje, a pod pogojem vrnitve v 5 dneh po prehodu meje;
 • oseba, ki je že dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, a dokazuje prehod meje izkazuje z ustreznimi dokazili;
 • osebo, ki prevaža osebo iz 11. točke prvega odstavka 10. člena - dnevni šolar, mlajši od 15 let in se vrača takoj po opravljenem prevozu;
 • osebo, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, kadar potujeta skupaj.
 • državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam (podpora, oskrba ali nega družinskih članov, stik z otrokom, vzdrževalna dela na objektu). Pogoj je vrnitev v 12 urah po prehodu meje.

 

Kot smo že omenili se po novem priznajo tudi PCR ali HAG testi, če so ti opravljeni v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih držav Amerike.

Naj omenimo, da so na seznamu rdečih držav spremembe pri Avstriji, Danski in Španiji, a na seznamu tretjih držav ni sprememb.

Dostop do celotnega odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1135/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19