Vavčerji - spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednja podjetja

30. JANUAR 2019  |   Tadeja Bučar

Mikro, malim  in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) bo program spodbud malih vrednosti, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi (spodaj navedenimi) vsebinami, in sicer:

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/542-sporocilo-za-podjetja-prihajajo-enostavne-spodbude-malih-vrednosti-za-msp-posebnost-spodbud-enostavnost-hitra-obravnava-na-voljo-skozi-vse-leto (25.1.2019)

SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma.

Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato SPS MSP-jem predlaga, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želeli uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo. Pri tem velja:

· Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv na osnovi katerega bo podjetje lahko oddalo vlogo za sofinanciranje posameznih storitev;

· Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 % (max);

· Najvišja vrednost, ki jo lahko MSP pridobi za posamezni vavčer – do 10.000 EUR;

· Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

SPS je v Uradnem listu št. 5/2019 že objavil poziv za:

1. Vavčer za certifikate kakovosti;

2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Pogoji so razvidni tudi na povezavi SPS-ja:

https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/550-slovenski-podjetniski-sklad-objavlja-prva-dva-vavcerska-poziva

Objava javnih pozivov

SPS bo vse javne pozive objavil v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Pomoč pri pripravi vloge

Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

V primeru dodatnih vprašanj glede vavčerjev se zainteresirani MSP-ji lahko obrnejo na svetovanje@ozs.si.

Povzeto po obvestilih Slovenskega podjetniškega sklada dosegljivih na: https://podjetniskisklad.si/sl/