Usklajevanje vajeniške nagrade privedlo do obdavčitve dohodka vajenca

17. OKTOBER 2019  |   Tadeja Bučar

V skladu z 20.členom Zakona o vajeništvu (v nadaljevanju ZVaj) je dolžan delodajalec vajencu izplačevati vajeniško nagrado za čas praktičnega usposabljanja z delom, pri čemer znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od:

- 250,00 eurov za prvi letnik,

- 300,00 eurov za drugi letnik,

- 400,00 eurov za tretji letnik.

Hkrati ZVaj določa, da se zgoraj navedeni mesečni zneski vajeniških nagrad skladno z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji uskladijo dvakrat letno, in sicer prvič, v mesecu juliju, z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta in drugič, v januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–december preteklega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

V povezavi z navedeno dikcijo znaša, od 1.7.2019, mesečna višina vajeniških nagrad:

- 256,00 eurov za prvi letnik,

- 307,20 eurov za drugi letnik,

- 409,60 eurov za tretji letnik.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba) pa v 12.členu določa, da se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka, do višine:

· 250,00 eurov na mesec za prvi letnik,

· 300,00 eurov na mesec za drugi letnik,

· 400,00 eurov na mesec za tretji letnik.

vajeništvo

Posledično se v primerih, ko delodajalec vajeniško nagrado izplača v višjem znesku, kot je določeno z Uredbo, razlika všteva v davčno osnovo dohodka vajencev, Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo,  REK-1a, pa je potrebno izpolniti na naslednji način:

ZBIRNI REK

- V 101 se vpiše celoten bruto znesek,

- V 102 se vpiše bruto znesek izplačila, ki presega z Uredbo določen znesek,

- V 301 se vpiše obračunan davčni odtegljaj,

- Osnova za obračun prispevka za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36% (313) je celoten izplačan dohodek.

 

ANALITIČNI DEL

- A051: izbere se oznaka 1109,

- A052: bruto znesek izplačila, ki presega z Uredbo določen znesek (A052=102 na zbirnem REK-u),

- A062: celoten znesek izplačanega dohodka,

- A091: davčni odtegljaj,

- B04: znesek prehrane do uredbe,

- B05: znesek prevoza do uredbe,

- B018: nagrada do uredbe.