Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Tudi delni upokojenci lahko upajo na solidarnostni dodatek po PKP 10

13. JANUAR 2022  |   Dušan Bavec

Tudi delni upokojenci lahko upajo na solidarnostni dodatek po PKP 10

 

Med našimi člani se to nanaša predvsem na delno upokojene s.p.-je, kot tudi družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe. Po enakih principih se pravica do solidarnostnega dodatka ugotavlja, tako za tiste, ki so se v času polnega zavarovanja odločili za delno upokojitev kot tudi za tiste, ki so se kot že polno upokojeni odločili za delno reaktivacijo in so delno vstopili v zavarovanje, ob tem pa ohranili del pokojnine. V zadnjih dneh sem na to temo prejel kar nekaj vprašanj naših članov in ker so delno upokojeni s.p.-ji zelo pomemben segment našega članstva, sem oblikoval 3 tipična vprašanja na način, da bodo odgovori nanje čimbolj jasni in uporabni.

 

Merodajni 67. člen PKP 10, ki opredeljuje solidarnostni dodatek za polne upokojence in uživalce invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, je dokaj jasen in večini so cenzusi kot tudi višina solidarnostnega dodatka že znani, pa vendarle: prejemniki pokojnin oz. nadomestil v višini do 523 € dobijo 300 €, tisti s prejemki v višini od 523,01 do 628 € dobijo 230 €, tisti s prejemki v višini od 628,01 do 732 € pa v višini 130 €, medtem, ko tisti, ki cenzus v višini 732 € presegajo, ne dobijo ničesar.

 

Za delno upokojene oz. delno reaktivirane pa je zakonski tekst dokaj zahteven in zahteva veliko pozornosti ter »branja med vrsticami«, prav tako pa predvsem laični, deloma pa tudi strokovni javnosti dopušča del dvoma Sporočilo za javnost ZPIZ-a z dne 3.1.2022 v delu, ki se nanaša na  tozadevni solidarnostni dodatek.

Solidarnostni dodatek za upokojence, ki bo izplačan na podlagi PKP10, za uživalce delne pokojnine in uživalce sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, ne bo odmerjen v sorazmernem delu. Pravilo je enako, kot je veljalo za izplačilo solidarnostnega dodatka, ki je bil izplačan 11. januarja 2021 na podlagi PKP7. Podatek o odstotku delne pokojnine na podlagi delne zaposlitve bo upoštevan pri izračunu osnove za odmero dodatka. Gre za uživalce, ki imajo dvojni status, saj so sorazmerni del časa vključeni v zavarovanje, sorazmerni del časa pa upokojeni. Pogoji in načini odmere delne pokojnine oziroma sorazmernega dela pokojnine so opredeljeni v ZPIZ-2. Pogoj za odmero dodatka po drugih predpisih (kot je tudi PKP10) pa je izračunana višina polnega zneska pokojnine, saj pri tem ni upoštevana višina njihovega dohodka iz zavarovanja.

Iz zapisanega je sicer moč zaključiti, da so tudi delno upokojeni s.p.-ji kot tudi družbeniki&poslovodne osebe v kolikor ne presegajo cenzusa, upravičeni do solidarnostnega dodatka, kako se določi cenzus in kako osnova ter kaj še sodi v osnovo, pa si poglejte v odgovorih, ki so jih pripravili v strokovnih službah ZPIZ-a.

 

Vprašanje 1: Ali torej delno upokojeni na način 25 % prispevkov in 75 % pokojnine, katerega delna (75%) pokojnina znaša npr. 600 €, polna pa bi znašala 800 € ne dobi nič solidarnostnega dodatka ?

 

Odgovor ZPIZ-A: tako je. Če izračunana »polna« pokojnina presega zakonsko določeno višino – mejo za izplačilo solidarnostnega dodatka, torej znesek 732,00 evra, se solidarnostni dodatek ne izplača.

 

Vprašanje 2: Kaj pa če je upokojen po kombinaciji 50 % zavarovanja in 50 % pokojnine. Ali se za takšne delne upokojence, če imajo pogoje za starostno upokojitev upošteva tudi povišanje za sorazmerni del zneska, ki bi se mu izplačeval na podlagi 39.a člena zakona – je torej zanj kakorkoli relevantnih 70 % pokojnine ali tudi zanj pride v poštev zgolj 50 %, preračunano na polno pokojnino kot v primeru št. 1 zgoraj?

 

Odgovor ZPIZ-a: če uživalec prejema delno pokojnino v polovičnem znesku, se znesek delne pokojnine pomnoži z 2, da se izračuna »polna« pokojnina, k tako dobljenemu znesku se prišteje še povišanje na podlagi 39. a člena zakona. Če skupni znesek presega zakonsko določeno mejo za izplačilo solidarnostnega dodatka, to je 732,00 evra, se takemu uživalcu solidarnostni dodatek ne izplača. 

 

Vprašanje 3: Ali ima pri ugotavljanju osnove za ta sol. dodatek kako vlogo obdavčitev delne pokojnine ? Se torej za ugotavljanje osnove za izhodišče vzame znesek bruto ali neto delne pokojnine?

 

Odgovor ZPIZ-A: Morebitna obdavčitev delne pokojnine se pri ugotavljanju osnove ne upošteva. Upošteva se znesek, ki je bil odmerjen z odločbo zavoda in usklajen z vsemi do takrat izvedenimi uskladitvami.

::::::::::::::::::::

 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) bo solidarnostni dodatek (delnim) upokojencem izplačal v petek 14. januarja 2022 in to po uradni dolžnosti.

 

Nekatere kategorije, ki so prav tako upravičene do solidarnostnega dodatka, pa ga bodo morale same uveljavljati, npr. prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Več o tem si lahko preberete na spletnih straneh ZPIZ-a: https://www.zpiz.si/cms/content2019/pkp10

Dušan Bavec, univ. dipl. prav.
Svetovalec SC OZS