Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

20. MAREC 2020  |   Tadeja Bučar

Po ZIUOPOK bodo banke lahko odobrile odlog plačila obveznosti kreditojemalcem, pri čemer se za kreditojemalca (za namene tega zakona) štejejo:

· gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;

· zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;

· nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;

· fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Zakon predvideva odlog kredita za obdobje 12 mesecev in sicer za kreditne obveznosti kreditojemalca, ki do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo in za na novo sklenjene kreditne pogodbe v obdobju veljavnosti zakona. Banka in kreditojemalec se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši. 

Kreditojemalec, ki ni velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah in ki opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve in prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove, bo do odloga upravičen avtomatsko.

V času odloga plačevanja kreditnih obveznosti bo dolžan kreditojemalec mesečno poročati banki o svojem poslovnem položaju.

Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe bo mogoče na banko podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije, zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije.

V skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), katerega je sprejel državni zbor na seji 2.4.2020, je bil dopolnjen prvi odstavek 5.člena ZIUOPOK. Na podlagi navedene spremembe se v obdobju odloga na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po redni obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe.

 

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija