Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Priznani PCR in hitri testi iz Bosne in Hercegovine

30. JULIJ 2021  |   Zdenka Bedekovič

Sprejet in objavljen je »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19«.

Sprememba odloka prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Po novem Republika Slovenija priznava teste PCR in hitre antigenske teste (HAG) iz Bosne in Hercegovine. Na novo so dodani še pogoji za priznavanje testa PCR ali testa HAG iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku.

V primeru, ko je test PCR ali test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v odloku, je ta ustrezen ob izpolnjevanju enakih naborov podatkov testa PCR ali test HAG, ki so izdani v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja. Ti podatki so:

- Ime, priimek;

- Enoznačni identifikator osebe (Enotna matična številka občana- EMŠO);

- Številka zdravstvenega zavarovanja;

- Številka potne listine ali drugega dokumenta države;

- Datum rojstva ali drug podoben identifikator);

- Podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa);

- Podatki o izdajatelju potrdila in datumu izdaje potrdila;

- Koda QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so

   interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP),

   kajti ta omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na

   enak način kot EU DCP.   

 

Dostop do celotne spremembe odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2647/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19