Primerjava čakanja na delo in odsotnosti zaradi višje sile po ZIUPPP in ZIUZEOP

10. APRIL 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

ZIUPPP velja od 29. 3. dalje, vendar bo/je ZIUZEOP s svojo uveljavitvijo 11. 4. povzročil, da bo za čakanje na delo in odsotnost zaradi višje sile od 13. 3. - 31. 5. veljal ZIUZEOP, od 1. 6. - 30. 9. pa ZIUPPP.

Primerjava čakanja na delo po ZIUPPP in Mega Korona