Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Prenehanje veljavnosti Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP)

10. JUNIJ 2021  |   OZS

Državni zbor RS je na seji dne 26. maja 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona[1] (v nadaljevanju: SZ-1E). Namen sprejema SZ-1E je predvsem urediti nekatera področja stanovanjske politike v Sloveniji, ki so bila v preteklosti zanemarjena: dostop (še posebej mladim) do najemniškega trga, varovanje in povečanje stanovanjskega fonda (predvsem neprofitnega fonda), pristojnosti stanovanjske inšpekcije itn. Poleg tega je na novo uredil vprašanje odpovedi najemne pogodbe za stanovanja in izročitev stanovanj lastniku po poteku odpovednega roka, pri čemer je postopek odpovedi skrajšal.

Poleg vseh prej omenjenih določb, ki zadevajo predvsem stanovanjsko področje, je navedena novela Stanovanjskega zakona pomembno posegla tudi v področje sklepanja poslovnih najemov, ki ga ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih[2] (v nadaljevanju: ZPSPP). SZ-1E, namreč, v 52. členu ureja razveljavitev ZPSPP v celoti. ZPSPP tako preneha veljati petnajsti dan po objavi SZ-1E v Uradnem listu RS oz. 19. junija 2021.

Kaj to pomeni za poslovne najeme? Skladno z 52. členom SZ-1E se od 19. junija 2021 naprej ZPSPP uporablja samo še za najemna razmerja, sklenjena pred uveljavitvijo SZ-1E (torej, za najemna razmerja, sklenjena do 18. junija 2021). Po tem datumu se bodo pri sklepanju novih najemnih pogodb za poslovne prostore upoštevale predvsem določbe Obligacijskega zakonika.

Na OZS pozdravljamo prizadevanja za spremembo zakonodajnega okvirja za ureditev področja najemov poslovnih prostorov, ki je, glede na datum sprejema ZPSPP, razvoj gospodarstva, poslovnih odnosov in tehnologije v zadnjih štiridesetih in več letih, močno zastarel. Ne glede na to pa menimo, da je treba omenjeno področje urediti (tudi) s specialnim zakonom, upoštevajoč vse prej navedeno, saj so določbe Obligacijskega zakonika preveč splošne, da bi upoštevale specifične zahteve in odnose, ki nastanejo s sklenitvijo najemnega razmerja za poslovni prostor.

Več informacij in praktičnih nasvetov v zvezi s poslovnimi najemi sledi, zato spremljajte naše objave.

 

[1] Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021.

[2] Uradni list SRS, št. 18/1974, 34/1988, 5/1990, Uradni list RS - stari, št. 10/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/1993, 66/1993, 32/2000, 102/2002 - odl. US, 87/2011 - ZMVN-A, 203/2020 – ZIUPOPDVE.