Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Predvidene davčne spremembe s 1.1.2022

22. OKTOBER 2021  |   Tadeja Bučar

Spremembe ZDDPO-2

Skladno s predlogom novele[1] Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju novela ZDDPO-2S) so osnovi cilji novele:

· prek dohodkovnega obdavčenja pravnih oseb zagotoviti strožjo davčno obravnavo držav, ki spodbujajo škodljive davčne prakse oziroma niso pripravljene sodelovati v davčne namene, vendar ne na način poimenovanja in sramotenja držav, ampak s spodbujanjem pozitivnih sprememb s trajnim in dinamičnim delovanjem (cilj je tudi pregledno in pravično obdavčenje, vključno z reševanjem zunanjih izzivov, ki vplivajo na davčne osnove držav članic EU, upoštevaje globalno naravo davčne konkurence in agresivno davčno načrtovanje),

· prilagoditev davčnih obravnav na način, da ne prihaja do neobdavčenja,

· spodbujanje gospodarskega okrevanja po pandemiji COVID-19 na način, da se z določenimi fiskalnimi ukrepi, kot podpornimi ukrepi drugim politikam, naslavlja širše družbene cilje te generacije, vezane na soočenje s podnebnimi in okoljskimi spremembami, ki zahtevajo implementacijo praks, ki vodijo k trajnostnim, zelenim in digitalnim rešitvam, ki bodo administrativno enostavne z vidika implementacije in zavezancem ne bodo povzročale dodatnih administrativnih bremen.

S predlogom novele zakona se:

· nadgrajujejo davčne olajšave za zaposlovanje:

o novo zaposleni: dvig starosti s 26 na 29 let in zaposlovanje oseb s poklicem, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev – olajšava v višini 45% plače te osebe;

o zaposlovanje osebe mlajše od 25 let, ki se prvič zaposluje – olajšava v višini 55% plače te osebe;

· uvaja nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v višini 40% zneska vlaganj v, med drugim, računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke, okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport…;

· dviguje olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (vajenci, dijaki ali študentje po učni pogodbi) v višini 80% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji;

· dviguje olajšava za donacije na 1% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca;

· določa enostavnejše in ugodnejše priznavanje nekaterih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove:

o stroški reprezentance in nadzornega sveta so davčno priznani v višini 60%,

o odpis terjatev je davčno priznan za vse priznane terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.

 

Spremembe ZDoh-2

Skladno s predlogom novele[2] Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2AB) je glavni razlog za predlagane spremembe in dopolnitve ZDoh-2 pomoč gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji COVID-19 ter administrativna razbremenitev.

Predlog ZDoh-2AB uvaja naslednje spremembe:

1. dohodek iz dejavnosti -veljajo rešitve zapisane pri premembah ZDDPO-2

2. davčna razbremenitev dohodkov z dela:

· postopen dvig splošne olajšave s 3.500 EUR na 7.500 EUR,

· znižanje davčne stopnje v petem dohodninskem razredu s 50% na 45%,

· letno usklajevanje višine olajšav in neto letnih davčnih osnov – vezava na koeficient rasti cen,

· plačilo za poslovno uspešnost se ne obravnava več kot del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, hkrati se spreminja višina neobdavčenega dela,

3. davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala:

· znižanje stopnje obdavčitve na 25%,

· po 15 letih imetništva kapitala se dohodnine na dobiček iz kapitala ne plača,

· možnost odločitve o vključitvi dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo,

4. davčna razbremenitev dohodkov iz najema:

· znižanje stopnje obdavčitve na 15%,

· znižanje normiranih odhodkov na 10%,

· možnosti odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo,

5. ostale rešitve:

· uvedba t.i. seniorske olajšave (za rezidente, starejše od 70 let v višini 1.500 EUR)

· boniteta za osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene se ukine.

 

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

 

[1] Novela ZDDPO-2S je bila v državnem zboru potrjena 20.10.2021, objave v Uradnem listu do dne pisanja članka še ni bilo

[2] Novela ZDoh-2AB naj bi bila v državnem zboru obravnavana 25.10.2021