Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Predlog PKP9

18. JUNIJ 2021  |   OZS

Vlada RS je na seji 17. 6. 2021 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 (v nadaljevanju: predlog PKP9). Predlog PKP9 bo poslan v sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

 

Predlog PKP9 je vreden 243,5 milijonov evrov in naj bi določal začasne ukrepe za pomoč pri omilitvi in odpravi posledic epidemije na najbolj prizadetih področjih gospodarstva, še posebej na področju turizma in gostinstva, industrije srečanj in dogodkov ter na področju športa in kulture. Poglavitni ukrepi, ki jih predvideva predlog PKP9, so sledeči:

- subjekti iz sektorjev turizma in gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture bodo upravičeni do državne pomoči v obliki financiranja regresa za letni dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega;

- subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za zaposlene, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2021, z možnostjo podaljšanja do konca leta;

- povračila stroškov industriji srečanj;

- denarno povračilo v višini 25 % upravičenih stroškov filmski in avdiovizualni industriji in

- novi boni, ki bodo namenjeni potrošnji v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi (za vse državljane in sicer odrasli v višini 100 evrov, mladoletne osebe pa v višini 50 evrov), v skupni vrednosti 192,2 milijona evrov.

 

Ob enem je predlagana bistvena sprememba pri pogojih za unovčenje turističnih bonov, ki so bili omogočeni s PKP3, in sicer na način, da jih državljani, ki svojih bonov še niso izkoristili, to leto lahko storijo v tem letu tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev in pri tistih, ki so svoja vrata odprla v letu 2021.

 

Pomembno je izpostaviti, da predlog PKP9 predvideva, da je ukrep začasne odreditve dela s skrajšanim delovnim časom možno uporabiti le pri delavcih, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom. Z drugimi besedami, ukrepa ni mogoče uporabiti v primeru delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov, ne glede na to, da imajo ti delavci pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delali polni delovni čas (delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu).

 

Med drugim je predlagano tudi podaljšanje programa finančnih spodbud COVID-19 do konca leta 2021, s čimer bi bilo omogočeno, da ministrstvo in ostali izvajalci finančnih spodbud iz 36. člena ZIUOOPE v okviru razpoložljivih finančnih sredstev lahko po potrebi podaljšajo ali povišajo obstoječe, izvedejo nove COVID-19 finančne spodbude ter priglasilo nove oz. dopolnijo obstoječe COVID sheme državnih pomoči skladno z veljavnim Začasnim okvirom za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

 

Med drugimi pomembnimi ukrepi v predlogu PKP9 se navajajo oprostitev plačila povračila za imetnike pravice za vodo za namen kopališč za prvo polovico leta 2021, povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic upravljalcem žičniških naprav in sicer v višini 40 % in fiksna nadomestila za nova smučišča med 500 in 1.600 evrov ter ukrepi na področju kmetijstva.

 

Za novice v zvezi s sprejemom PKP9 sledite našim novicam in blogom.