Predlog davčne reforme

01. MAREC 2019  |   Jasmina Malnar Molek

Po dolgem zimskem spanju je Ministrstvo za finance javnosti obelodanilo predlog davčne reforme. Predlog davčnih sprememb predvideva razbremenitev stroškov dela, primanjkljaj v proračunu pa bodo nosila podjetja in posamezniki, ki so v preteklosti težko prislužena sredstva vlagali v kapital.

"Delo se mora izplačati" je poudaril minister za finance in razkril, da bodo z novo dohodninsko lestvico in višjo splošno olajšavo zaposleni prejeli višje neto dohodke.

obstoječa dohodninska lestvica    
Če znaša neto letna Znaša dohodnina v eurih
davčna osnova v eurih
Nad Do      
  8.021,34        16 %
8.021,34 20.400,00 1.283,41   + 27 %  nad 8.021,34
20.400,00 48.000,00 4.625,65   + 34 %  nad 20.400,00
48.000,00 70.907,20 14.009,65   + 39 %  nad 48.000,00
70.907,20   22.943,46   + 50 %  nad 70.907,20
       
predlog nove  dohodninske lestvice  
Če znaša neto letna Znaša dohodnina v eurih
davčna osnova v eurih
Nad Do      
  8.500,00        16 %
8.500,00 25.000,00 1.360,00   + 26 %  nad 8.500,00
25.000,00 50.000,00 5.650,00   + 32 %  nad 25.000,00
50.000,00 80.000,00 13.650,00   + 39 %  nad 50.000,00
80.000,00   25.350,00   + 50 %  nad 80.000,00

Splošno olajšavo bi zvišali z obstoječih 3.302,70 eur na 3.500 eur, dodatno splošno pa iz 6.519,82 eur na 6.717 eur. Olajšave za vzdrževane družinske člane bodo ostale nespremenjene. Izračunali so, da bi ob uveljavljanju splošne olajšave zavezanec, ki prejema minimalni dohodek prejel na letni ravni 32 eur več, zavezanec s plačo v višini povprečne plače 144 eur višji neto, tisti, ki prejemajo dohodek v višini dveh povprečnih plač pa celo 670 eur več na letni ravni. Spremembe naj bi pričele veljati z letom 2020. Ker se z letom 2020 obeta tudi izključitev vseh dodatkov iz minimalne plače lahko ugotovimo, da bodo kratko potegnili delodajalci.

Predvidena je razbremenitev regresa in sicer ta do višine povprečne plače v RS ne bo obdavčen s prispevki in dohodnino. Ministrstvo si prizadeva za uveljavitev tega ukrepa že v letošnjem letu, zato ministrstvo vljudno naprošamo da s pripravo pohiti, saj je potrebno regres izplačati najkasneje do 1.7.2019.

Meja za obdavčitev poslovne uspešnosti (trinajste plače) se bo postopoma zviševala in sicer v letu 2020 ne bo obdavčena do višine 150 odstotkov povprečne plače, v letu 2021 do 175 odstotkov povprečne plače, od 2022 dalje pa do višine 200 odstotkov povprečne plače. Gospod minister, ukrep vsekakor pozdravljamo, pa ste morda razmišljali tudi o razbremenitvi poslovne uspešnosti s prispevki?

Po razbremenitvi dela bo potrebno zapolniti davčno blagajno. S katerimi ukrepi bodo uravnali izpad?

Predvideno je zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Stopnja se bo zviševala postopoma, vsako leto za eno odstotno točko in sicer bo v letu 2020 znašala 20%, 2021 se bo dvignila na 21%, z letom 2022 dalje pa bodo podjetja plačevala davek po stopnji 22%.  Efektivna obdavčitev podjetij ne sme biti nižja od 5%.

Dohodki iz kapitala (obresti, dividende, oddajanje v najem) in dobički iz kapitala bodo še vedno obdavčeni cedularno (se ne bodo vštevali v letno odmero dohodnine), vendar se stopnja obdavčitve dviguje iz 25% na 30%.  Prav tako se predvideva sprememba pri znižanju stopnje davka od dobička iz kapitala glede na izpolnjena leta imetništva in sicer bomo prvih deset let imetništva davek plačevali po stopnji 30%, v kolikor pa bomo imetniki nepremičnine, vrednostnih papirjev oz. deležev in investicijskih kuponov več kot 10 let, bo od odsvojitvi kapitala dobiček obdavčen po stopnji 15%. Spremembe naj bi stopile v veljavo 2020.

Star pregovor pravi "nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha" in verjamemo, da to drži tudi za prvi osnutek predloga.